top of page

Vi er en godkjent Inn På Tunet gård og tilbyr alternativ skolearena for skoleelever som trenger et avbrekk fra den ordinære opplæringen på skolen. Vi ønsker å skape en plass hvor den enkelte eleven opplever mestring, læring og trivsel. Ved å skreddersy et opplegg for hver enkelt elev, håper vi at det kan ha positiv effekt på resten av skolehverdagen.

Vi er også i gang med å tilrettelegge gården for andre tjenester som demensomsorg, språkopplæring og besøksgård. 

Vi har mange ulike arenaer i vårt Inn På Tunet tilbud:

  • Dyrehold: Stell, mating og pleie.

  • Gårdsarbeid: Hvordan drive en gård og generelt vedlikehold.

  • Skogbruk: Vedhogst og skogpleie.

  • Friluftsliv: Skogtur, bålkos, båttur og fiske.

  • Jordbruk: Fra frø til mat.

  • Byggeprosjekter: Vedlikehold og renovering.

  • Kunst og håndverk: Sløyd, nyskaping, småprosjekter (f.eks.

    fuglekasse og pyntegjenstander).

  • Mat: Enkel matlaging inne og ute

ipt-kvadratisk.jpg

Inn på Tunet FemTo familiegård

Les mer om Inn på Tunet på deres nettside.

bottom of page